Di Trú ở Mỹ

128 Câu Hỏi Thi Quốc Tịch Mỹ Mới Từ Năm 2020

Theo như Sở Di Trú Mỹ USCIS thì 128 câu hỏi thi quốc tịch mỹ sẽ thay đổi theo ngày đơn xin nhập tịch N400 được nhận như sau:

Ngày Nộp Đơn Xin Nhập TịchBài Kiểm Tra Áp Dụng
Trước Dec. 1, 2020128 câu hỏi phiên bản 2008
Vào hoặc sau Dec. 1, 2020128 câu hỏi phiên bản 2020

Bạn nên kiểm tra ngày nhận được trên thông báo khi sở di trú gửi lại. Theo như 128 câu hỏi phiên bản 2020 thì viên chức Sở Di Trú sẽ hỏi bạn 20 câu trong 128 câu.

Bạn chỉ cần trả lời đúng 12 câu thì sẽ qua bài kiểm tra công dân (civics tets.) Tất cả các câu hỏi trong bài kiểm tra đều được hỏi bằng miệng. Không có sự thay đổi nào đối với phần Tiếng Anh của bài kiểm tra nhập tịch.

Bạn phải thể hiện sự hiểu biết về ngôn ngữ tiếng Anh, bao gồm khả năng đọc, viết và nói cơ bản.

Để có thể tìm hiểu thêm về quá trình nhập tịch và cách thi quốc tịch mỹ bằng tiếng việt, hoặc được miễn thi thì bạn có thể tham khảo bài viết: Thi Quốc Tịch Mỹ Và Cách Được Miễn Thi.

Bạn có thể sử dụng các phần sau để tự học và chuẩn bị cho kỳ thi nhập tịch ở Mỹ:

 

Việc học thi quốc tịch Mỹ theo đề thi trắc nghiệm, điền chỗ trống, và, nghe giúp bạn nắm bắt được kiến thức nhanh. 

See also  Gia Hạn Thẻ Xanh 10 Năm ở Mỹ

Nếu như bạn trên 50 tuổi và ở Mỹ trên 15 năm hoặc 20 năm thì có thể thi bằng Tiếng Việt. 

Hoặc bạn trên 65 tuổi và ở Mỹ trên 20 năm thì chỉ cần học 20 câu và thi bằng Tiếng Việt. Nhân viên Sở Di Trú sẽ hỏi bạn 10/20 câu và bạn chỉ cần trả lời đúng 6 câu là được đậu.

Đặt câu hỏi hoặc để lại bình luận