Chiến Thuật Chơi Stocks ở Mỹ

1. Investor, Traders, Gamblers

Hơn 95% người đầu tư Stocks theo chiến thuật Traders thua lỗ. 99.99% người cờ bạc bị phá sản, nợ nần. Vì vậy ai cũng sợ đầu tư Stocks. Bài viết này sẽ giải thích vì sao đầu tư dài hạn với Stocks ở Mỹ thì 100% thắng, lợi nhuận cao.

2. Phân Tích Kỹ Thuật

Việc nghiên cứu giá của một loại cổ phiếu sẽ giúp bạn có thể dự đoán được cổ phiếu lên hay xuống theo xác xuất thống kê, tâm lý nhà đầu tư, và quy luật cung cầu. Các Traders sử dụng phân tích kỹ thuật để mua, bán cổ phiếu trong ngày .

3. Đầu Tư Stock theo Sector

Hiểu rõ 11 ngành của chứng khoán Mỹ rất quan trọng vì mỗi mảng chứng khoán sẽ có nhiều đặc điểm khác nhau làm quy luật cung và cầu khác nhau. Dẫn đến tiềm năng phát triển và lợi nhuận khác nhau.

4. Phân Tích Cơ Bản

Phân tích cơ bản được các nhà đầu tư dài hạn sử dụng để nghiên cứu về công ty để xác định tình hình tài chính, nợ, thu nhập, và dòng vốn tốt hay dở. Từ đó đưa ra kết luận có giá trị để đầu tư không.