Đề Thi Lý Thuyết Lái Xe Texas 2022 Mới Nhất Theo DPS

Để có bằng lái xe ở Texas thì bạn cần thi lý thuyết và thi thực hành. Bộ đề thi lý thuyết lái xe Texas 2022 thử mới nhất theo DPS là phòng quản lý an toàn công cộng ở tiểu bang Texas.

Khi đăng ký thì bạn cần có hộ chiếu có visa hoặc thẻ xanh, bằng quốc tịch và số an sinh xã hội SSN.

Bạn cần trả lời đúng 70% số câu hỏi trong bài thi trắc nghiệm để đậu bằng thi lý thuyết lái xe Texas 2022.

Bạn có thể tham khảo bài viết về thi bằng lái xe ở Texas hoàn chỉnh với kinh nghiệm thi đậu cao.

Đề thi thử bằng English

1. 

If another driver cuts you off in traffic, you should:

2. 

You must yield for emergency vehicles:

3. 

A steady yellow light at an intersection means:

4. 

Highway hypnosis is a driver condition that can result from:

5. 

Minimum speed signs are designed to

6. 

When exiting a highway, you should slow down:

7. 

A chemical test is used to measure

8. 

A solid yellow line next to a broken yellow line means that vehicles:

9. 

Which of the following applies to a first offense of driving with privileges suspended or revoked?

10. 


This sign means:

11. 

If your car starts to skid, turn your steering wheel:

12. 


What effect does drinking alcohol and taking a prescription drug or over the counter medicine have

13. 

You may park or stop along the shoulder of the freeway:

14. 

When sharing the road with a truck, it is important to remember that, in general, trucks:

15. 

When driving in rain, you must

16. 

Anything that requires you to _______ could cause you to crash.

17. 

Which of the following must you obey over the other three

18. 

Drivers must give the right-of-way to pedestrians _________.

19. 

When meeting a car with blinding headlights, you should:

20. 


This sign means?

21. 

When driving in fog, you should use your _________.

22. 
See also  Đề Thi Lý Thuyết Lái Xe Tiểu Bang Texas Mới Nhất


This road sign means:

23. 

A flashing red traffic signal at an intersection has the same requirements as which of the following?

24. 

When in a motor vehicle on a highway, it is:

25. 

Double solid yellow lines painted down the middle of the road mean

26. When you see this black and yellow sign, it means:

27. 

What is the appropriate action to take when approaching a railroad crossing that does not have signals (such as lights or crossing gates)

28. This is the shape and color of a ___ sign.

29. 

If you drink alcohol socially, what helps insure safe driving

30. 

The extra space in front of a large truck is needed for:

31. This sign means:

32. 

Before turning, you should:

33. 

A speed limit is

34. 

When in travel lanes on the roadway:

35. 

Allow a larger space cushion when stopping:

36. 


This road sign means:

37. 

Seat belts can be most effective as injury preventive devices when they are worn by

38. 


This sign tells you that:

Đề thi thử bằng tiếng việt để tham khảo:

1. 

Bạn phải nhường đường cho xe khẩn cấp:

2. 

Biển báo tốc độ tối thiểu được thiết kế để

3. 

Nếu một tài xế khác cắt ngang bạn khi tham gia giao thông, bạn nên:

4. 


Biển báo này có ý nghĩa gì?

5. 
See also  Đề Thi Lái Xe Lý Thuyết Tiểu Bang California

Hành động thích hợp cần thực hiện khi đến gần đường sắt băng qua đường không có tín hiệu (chẳng hạn như đèn hoặc cổng giao nhau)

6. 

Khi ở trong làn đường di chuyển trên đường:

7. 

Hai đường liền nét màu vàng sơn xuống giữa đường có nghĩa là

8. 

Trước khi rẽ, bạn nên:

9. 

Dây an toàn có thể hiệu quả nhất như một thiết bị ngăn ngừa chấn thương khi chúng được đeo bởi

10. 

Bạn phải tuân theo điều nào sau đây so với ba điều còn lại

11. 

Khi đi chung đường với xe tải, điều quan trọng cần nhớ là nói chung, xe tải:

12. 

Tín hiệu giao thông màu đỏ nhấp nháy ở nơi đường giao nhau có các yêu cầu nào dưới đây?

13. 

Điều nào sau đây áp dụng cho lần đầu tiên vi phạm lái xe mà bị đình chỉ hoặc thu hồi các đặc quyền?

14. 

Người lái xe phải nhường quyền ưu tiên cho người đi bộ _________.

15. 

Khi gặp xe có đèn pha chói mắt, bạn nên:

16. 


Ký hiệu biển báo có nghĩa là:

17. 


Biển báo này có ý nghĩa gì?

18. 


Biển báo này có ý nghĩa gì?

19. 


Biển báo này có ý nghĩa gì?

20. 


Biển báo này có ý nghĩa gì?

21. 

Cho phép một khoảng trống lớn hơn khi dừng:

22. 

Vạch liền màu vàng bên cạnh vạch vàng đứt đoạn có nghĩa là các phương tiện:

23. 
See also  Học Lái Xe ở Mỹ Trong Hai Tuần

Giới hạn tốc độ là

24. 

Khi ra khỏi đường cao tốc, bạn nên giảm tốc độ:

25. 

Nếu bạn uống rượu trong xã hội, điều gì giúp đảm bảo lái xe an toàn

26. 

Đèn vàng ổn định ở ngã tư có nghĩa là:

27. 

Cần có thêm không gian phía trước một xe tải lớn để:

28. 

Khi điều khiển xe cơ giới trên đường cao tốc, đó là:

29. 

Khi lái xe trong sương mù, bạn nên sử dụng _________ của mình.

30. 

Một thử nghiệm hóa học được sử dụng để đo lường

31. 

Khi lái xe trong mưa, bạn phải

32. 

Bất cứ điều gì yêu cầu bạn _______ đều có thể khiến bạn gặp sự cố.

33. 

Nếu xe của bạn bắt đầu trượt bánh, hãy bẻ lái:

34. 

Uống rượu và dùng thuốc theo toa hoặc thuốc không kê đơn có tác dụng gì

35. 

Bạn có thể đỗ xe hoặc dừng xe dọc theo đường cao tốc:

36. 

Điểm mù của bạn là khu vực của con đường:

37. 

Phản ứng đầu tiên của bạn về việc giảm khả năng hiển thị phải là

38. 

Không theo sát các xe khác vì:

3 Replies to “Đề Thi Lý Thuyết Lái Xe Texas 2022 Mới Nhất Theo DPS”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *