Bạn có thể mua xe cũ sau khi đậu bằng lái xe trên trang:

RAO VẶT BÁN XERAO VẶT LITTLE SAIGON

 

Nếu bạn mới định cư ở Mỹ có thể kiếm việc làm:

NGƯỜI VIỆT RAO VẶT VIỆC LÀMVIỆC LÀM Ở MỸ

Bạn có thể bắt đầu thi lý thuyết trắc nghiệm lái xe:

1. 

học biển báo xe ở mỹ, driver written test 4


2. 3. 

học biển báo xe ở mỹ, driver written test 8

4. 5. 

học biển báo xe ở mỹ, driver written test 6

6. 

học biển báo xe ở mỹ, driver written test 2


7. 8. 9. 

học biển báo xe ở mỹ, driver written test 7

10. 11. 12. 13. 14. 15. 

học biển báo xe ở mỹ, driver written test 1

16. 

học biển báo xe ở mỹ, driver written test 3


17. 

học biển báo xe ở mỹ, driver written test 5

18. 19. 20.