Bạn có thể mua xe cũ sau khi đậu bằng lái xe trên trang:

RAO VẶT BÁN XERAO VẶT LITTLE SAIGON

 

Nếu bạn mới định cư ở Mỹ có thể kiếm việc làm:

NGƯỜI VIỆT RAO VẶT VIỆC LÀMVIỆC LÀM Ở MỸ

Bạn có thể bắt đầu thi lý thuyết trắc nghiệm lái xe:

1. 
học biển báo xe ở mỹ, driver written test 4


2. 
học biển báo xe ở mỹ, driver written test 2


3. 
học biển báo xe ở mỹ, driver written test 7

4. 
học biển báo xe ở mỹ, driver written test 8

5. 


6. 


7. 


8. 
học biển báo xe ở mỹ, driver written test 3


9. 


10. 


11. 


12. 


13. 


14. 
học biển báo xe ở mỹ, driver written test 1

15. 


16. 


17. 


18. 
học biển báo xe ở mỹ, driver written test 5

19. 


20. 
học biển báo xe ở mỹ, driver written test 6