Bạn có thể mua xe cũ sau khi đậu bằng lái xe trên trang:

RAO VẶT BÁN XERAO VẶT LITTLE SAIGON

 

Nếu bạn mới định cư ở Mỹ có thể kiếm việc làm:

NGƯỜI VIỆT RAO VẶT VIỆC LÀMVIỆC LÀM Ở MỸ

Bạn có thể bắt đầu thi lý thuyết trắc nghiệm lái xe:

1. 2. 3. 4. 

học biển báo xe ở mỹ, driver written test 8

5. 6. 

học biển báo xe ở mỹ, driver written test 3


7. 

học biển báo xe ở mỹ, driver written test 5

8. 9. 

học biển báo xe ở mỹ, driver written test 2


10. 

học biển báo xe ở mỹ, driver written test 4


11. 12. 13. 14. 15. 16. 

học biển báo xe ở mỹ, driver written test 1

17. 18. 

học biển báo xe ở mỹ, driver written test 6

19. 

học biển báo xe ở mỹ, driver written test 7

20.