Bạn có thể mua xe cũ sau khi đậu bằng lái xe trên trang:

RAO VẶT BÁN XERAO VẶT LITTLE SAIGON

 

Nếu bạn mới định cư ở Mỹ có thể kiếm việc làm:

NGƯỜI VIỆT RAO VẶT VIỆC LÀMVIỆC LÀM Ở MỸ

Bạn có thể bắt đầu thi lý thuyết trắc nghiệm lái xe:

 

1. 

học biển báo xe ở mỹ, driver written test 1

2. 

3. 

học biển báo xe ở mỹ, driver written test 3

4. 

học biển báo xe ở mỹ, driver written test 4

5. 

6. 

7. 

học biển báo xe ở mỹ, driver written test 6

8. 

học biển báo xe ở mỹ, driver written test 8

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

học biển báo xe ở mỹ, driver written test 7

15. 

học biển báo xe ở mỹ, driver written test 2

16. 

17. 

học biển báo xe ở mỹ, driver written test 5

18. 

19. 

20.