Bạn có thể mua xe cũ sau khi đậu bằng lái xe trên trang:

RAO VẶT BÁN XERAO VẶT LITTLE SAIGON

 

Nếu bạn mới định cư ở Mỹ có thể kiếm việc làm:

NGƯỜI VIỆT RAO VẶT VIỆC LÀMVIỆC LÀM Ở MỸ

Bạn có thể bắt đầu thi lý thuyết trắc nghiệm lái xe:

 

1. 
2. 
học biển báo xe ở mỹ, driver written test 6
3. 
4. 
5. 
học biển báo xe ở mỹ, driver written test 7
6. 
7. 
8. 
9. 
học biển báo xe ở mỹ, driver written test 4
10. 
11. 
học biển báo xe ở mỹ, driver written test 5
12. 
13. 
14. 
học biển báo xe ở mỹ, driver written test 3
15. 
16. 
17. 
học biển báo xe ở mỹ, driver written test 8
18. 
học biển báo xe ở mỹ, driver written test 2
19. 
học biển báo xe ở mỹ, driver written test 1
20.