Bạn có thể mua xe cũ sau khi đậu bằng lái xe trên trang:

RAO VẶT BÁN XERAO VẶT LITTLE SAIGON

 

Nếu bạn mới định cư ở Mỹ có thể kiếm việc làm:

NGƯỜI VIỆT RAO VẶT VIỆC LÀMVIỆC LÀM Ở MỸ

Bạn có thể bắt đầu thi lý thuyết trắc nghiệm lái xe:

 

1. 

2. 

học biển báo xe ở mỹ, driver written test 6

3. 

4. 

5. 

6. 

học biển báo xe ở mỹ, driver written test 1

7. 

học biển báo xe ở mỹ, driver written test 5

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

học biển báo xe ở mỹ, driver written test 8

14. 

học biển báo xe ở mỹ, driver written test 7

15. 

16. 

17. 

học biển báo xe ở mỹ, driver written test 4

18. 

học biển báo xe ở mỹ, driver written test 3

19. 

20. 

học biển báo xe ở mỹ, driver written test 2