Học Thi Lý Thuyết Lái Xe ở Mỹ, Tiếng Việt, 2

Bạn có thể mua xe cũ sau khi đậu bằng lái xe trên trang:

RAO VẶT BÁN XERAO VẶT LITTLE SAIGON

 

Nếu bạn mới định cư ở Mỹ có thể kiếm việc làm:

NGƯỜI VIỆT RAO VẶT VIỆC LÀMVIỆC LÀM Ở MỸ

Bạn có thể bắt đầu thi lý thuyết trắc nghiệm lái xe:

1. 

Quý vị đang chờ quẹo phải ở chỗ có đèn đỏ. Chỗ đó có người đi bộ phía bên phải xe của quý vị đang chờ để băng qua con đường quý vị muốn đi vào. Ai có quyền ưu tiên khi đèn của quý vị đổi qua xanh:

2. 

Nếu có một xe khác "cắt" ngang vào trước đầu xe quý vị, quý vị nên:

3. 

Quý vị phải nộp bản báo cáo (SR 1) cho DVM khi:

4. 

Câu nào sau đây là đúng về điểm bị khuất:

5. 

Hai đường kẻ đôi màu vàng liên tục cách nhau từ 2 feet trở lên là:

6. 

Câu nào sau đây là đúng về xe mô tô?

7. 

Quý vị có thể đuợc phép đậu xe:

8. 

Quý vị đang lái 55 MPH trong lằn đường bên trái ngoài cùng (chạy nhanh) của xa lộ có để bảng 65 MPH. Quý vị có thể bị phạt vì lái quá chậm:

9. 

De xe an toàn bao gồm tất cả những điều sau đây, ngoại trừ:

10. 

Khi đến giao lộ có đèn vàng đang chớp quý vị nên làm gì?

11. 

Khi chạy đến chỗ băng qua đường có người mù đi bộ đang chờ để qua đường, quý vị phải ngừng xe:

12. 

Trên đường 2 chiều quý vị đang lái có một lằn đường vẽ dấu giống như trong hình (hình bên phải trang 27 - Sổ tay uHDLX California 2009). Lằn đường này là dùng để:

13. 

Trừ khi có bảng ghi khác, vận tốc giới hạn trong khu dân cư là:

14. 

Quý vị nên ngừng xe ở đâu nếu không có lối băng qua đuờng hoặc đường biên?

15. 

Quý vị đang ngừng xe. Quý vị muốn quẹo trái, nhưng có xe đang chạy đến rất gần. Quý vị phải:

16. 

Quý vị phải nhường quyền ưu tiên cho xe cấp cứu bằng cách:

17. 

Dùng đèn pha vào ban đêm:

18. 

Câu nào sau đây là đúng về xe vận tải lớn?

19. 

Trừ phi có bảng hiệu cấm, quý vị đuợc phép quẹo chữ U tại:

20. 

Một người đuợc phép ngồi ở phía sau thùng xe pickup khi: