Bạn có thể kiếm việc làm nail, việc làm facial sau khi thi đậu bằng nail, bằng facial trên trang:

TIỆM NAIL RAO VẶTVIỆC LÀM NAIL

Chủ tiệm nail có thể đang tin tìm thợ nail miễn phí, hiệu quả, nhanh chóng trên báo rao vặt:

NGƯỜI VIỆT RAO VẶTVIỆC LÀM NAIL

 

Bạn có thể bắt đầu thi lý thuyết trắc nghiệm mới nhất:

1. 
Loại da nào thường có tuyến dầu lớn?
2. 
Một loại thuốc xả để ngăn ngừa mất màu là?
3. 
Động tác xoa bóp thường xuyên lợi ích cho da gì?
4. 
Tóc đã mất độ đàn hồi ta nên dùng gì?
5. 
Khi dùng thuốc nhuộm tạm thời, không nên dùng loại thuốc nào?
6. 
Lớp tóc nơi diễn ra các thay đổi trong quá trình nhuộm là?
7. 
Màu căn bản được dùng để bỏ vào tóc hư để lấy giữ được đồng màu là loại màu?
8. 
Loại thuốc nhuộm nào không làm thay đổi tóc bằng hoá chất?
9. 
Thành phần chứa đựng dầu trong nước, chất nào đưọc gọi là thành phần đầu?
10. 
Thuốc nhuộm aniline có ưu điểm?
11. 
Chất bảo quản dùng trong sản phẩm đóng vai trò?
12. 
Thuốc nhuộm màu đậm hơn màu tự nhiên của tóc gọi là?
13. 
Khi cắt tóc kiểu đánh chéo không đều nhau sẽ bị?
14. 
Khi nào việc thử sự chịu đựng cho dịch vụ được làm?
15. 
Thuốc nhuộm tóc cố định (permanent, aniline) có chứa?
16. 
Khi tẩm quất cho khách ta dùng động tác nào?
17. 
Một vật cắt tinh khi sát trùng với hoá chất được phê chuẩn phải được?
18. 
Hộp chứa sát trùng phải là?
19. 
Móng tay dòn ta dùng dung dịch nào sau đây?
20. 
Lớp ngoài của thân tóc là?
21. 
Kiểu cắt tóc ngang đó là?
22. 
Khi thuốc nhuộm alkaline được pha chế với peroxide tạo ra phản ứng hoá học là?
23. 
Để xác định mang tóc ta phải để ý?
24. 
Nồng độ pH là đo lường của?
25. 
Khi ép tóc ngắn, mỏng ở phần nào trên đầu cần cẩn thận hơn?
26. 
Mụn nào dưới đây do sự xáo trộn kinh niên?
27. 
Tẩy màu tóc là quá trình của?
28. 
Da là gì?
29. 
Nhuộm màu các móc tóc được chọn bằng cách rẻ các đường ngôi được gọi là?
30. 
Khách muốn cắt tóc thông thường ta nên cắt kiểu gì?
31. 
Khi nhuộm lại màu tốt hơn hết là?
32. 
Da liễu xảy ra ở thời kỳ sơ cấp gọi là?
33. 
Những màu sắc nào có thể tạo ra từ việc trộn các phần bằng nhau của màu gốc là?
34. 
Các sản phẩm nhuộm màu một lần (single process) được sử dụng để tẩy đi 2 lớp màu là?
35. 
Nếu dùng oxy già quá nhiều, tóc sẽ?
36. 
Bắp thịt nào ta dùng nhiều nhất để di chuyển ngón tay và cổ tay?
37. 
Chất nào được sử dụng cho tóc khi nhuộm sang để màu sang và thanh nhã?
38. 
Tóc đã nhuộm muốn trở lại màu tóc tự nhiên ta nên dùng?
39. 
Để có màu thuốc bám vĩnh viễn, các phân tử thuốc phải bám vào?
40. 
Kích thích tuyến dầu không nên làm cho loại da?
41. 
Ngoại trừ thứ gì sau đây ta không dùng để dán móng xước?
42. 
Nhuộm tóc dùng nước gì để xả?
43. 
Loại da màu nào thường có tuyến dầu lớn?
44. 
Bệnh không thấy được là?
45. 
Đo lường sức ép của dòng điện đi qua là gì?
46. 
Phần nào của tóc có sắc tố?
47. 
Khi pha chế cho thuốc nhuộm bán chính thức phân nửa công thức là?
48. 
Tàn phế da thường xảy ra ở thời kỳ nào của da?
49. 
Vật chất được pha trộn với oxygen, tiến trình đó được gọi là?
50. 
Để thử nhiệt độ nước nên thử trên?