Học Thi Lý Thuyết Tóc ở Mỹ (Câu 401 – 450)

Bạn có thể kiếm việc làm nail, việc làm facial, việc làm tóc sau khi thi đậu bằng nail, bằng facial trên trang:

TIỆM NAIL RAO VẶTVIỆC LÀM NAIL

Chủ tiệm nail có thể đang tin tìm thợ nail miễn phí, tìm thợ facial, hoặc tìm thợ tóc hiệu quả, nhanh chóng trên báo rao vặt:

NGƯỜI VIỆT RAO VẶT MIỄN PHÍVIỆC LÀM NAIL

 

Bạn có thể bắt đầu thi lý thuyết trắc nghiệm mới nhất:

1. 

Chất làm rụng lông thì được dùng cho?

2. 

Bạn phải làm như thế nào để tránh sự truyền bệnh?

3. 

Cây gỗ cam dùng để?

4. 

Cuốn đuôi tóc như thế nào để tóc được quăn đều?

5. 

Trước khi tẩy tóc ta phải làm gì cho da đầu?

6. 

Trong khi làm móng tay thì dụng cụ để ở đâu?

7. 

Chất gì làm cho giết được vi trùng ở các dụng cụ kim loại?

8. 

Để tháo gỡ móng bột ta dùng?

9. 

Sự làm sạch các dụng cụ hoàn toàn được gọi là?

10. 

Điều nào dưới đây ta từ chối và giới thiệu đi bác sĩ khi làm dịch vụ móng nhân tạo?

11. 

Khi uốn tóc ta phải nhận định như thế nào để biết được độ cong của tóc?

12. 

Khi cắt tóc ta chia tóc như thế nào?

13. 

Chất nào làm móng bột được khử trùng trước khi sơn?

14. 

Móng tay nào để trị liệu dùng dầu ấm nóng?

15. 

Tóc xốp ta làm như thế nào để làm cho màu sáng thấm vào?

16. 

Chất nào được dùng để thêm vào thuốc tẩy để kích động?

17. 

Điện trở của dòng điện được tính bằng gì?

18. 

Khi dùng cây lược ép nóng thì thử trên?

19. 

Tóc nào cần được hấp dưỡng?

20. 

Làm mỏng tóc mà cắt bằng kéo thì cắt ở phần nào?

21. 

Hành tóc bao gồm?

22. 

Chải tóc thì làm cho tóc như thế nào?

23. 

Khi làm móng nhân tạo mục đích sức khoẻ nên là?

24. 

Khi sát tùng dụng cụ ta cần mang găng tay để?

25. 

Những loại tóc xốp và mỏng ở đuôi tóc thì cần làm gì?

26. 

Nếu khách muốn có dịch vụ móng nhân tạo, điều nào sau đây bị ngăn cản?

27. 

Khi sát trùng dụng cụ ta phải mang găng tay để ngăn ngừa?

28. 

Tóc là thành phần của?

29. 

Sau khi làm thẳng tóc dùng chất trung hoà thì làm tóc bị?

30. 

Tóc nào cần cắt sát da đầu?

31. 

Chất nào không được dùng trên chân mày?

32. 

Chất uốn tóc có chứa thành phần gì?

33. 

Nhà mỹ dung muốn không bị mệt phải làm gì?

34. 

Dùng chất gì để sát trùng kim loại cứng?

35. 

Khi cắt tóc bằng dao thì quan trọng nhất là?

36. 

Ta dùng gì để lấy màu nhân tạo?

37. 

Muốn khử tóc màu vàng thì dùng màu gì?

38. 

Khuôn mặt nào có trán hẹp, cằm thì rộng ra?

39. 

Khi chất xúc tác tiếp với monomer thì?

40. 

Bạn có thể dùng thuốc diệt khuẩn loại nào dưới đây?

41. 

Điều nào dưới đây được coi là nhóm màu tối?

42. 

Thay dung dịch tẩy uế khi nào?

43. 

Khi săn sóc da mặt để được tác dụng gì?

44. 

Thợ thẩm mỹ có thể bị tịch thu bằng nếu?

45. 

Để cải thiện độ dính của móng nhựa, móng bột, móng gel, hãy dùng?

46. 

Để chân lông không bị nấm nên tránh?

47. 

Phần nào là chuyển động của tóc khi uốn phần gốc với vòng tóc?

48. 

Làm sao phân biệt được tóc giả và thật?

49. 

Nồng độ trung hoà pH của nước và chất kềm bằng?

50. 

Ta không nên từ chối dịch vụ nào dưới đây?