Học Thi Lý Thuyết Tóc ở Mỹ (Câu 451 – 500)

Bạn có thể kiếm việc làm nail, việc làm facial, việc làm tóc sau khi thi đậu bằng nail, bằng facial trên trang:

TIỆM NAIL RAO VẶTVIỆC LÀM NAIL

Chủ tiệm nail có thể đang tin tìm thợ nail miễn phí, tìm thợ facial, hoặc tìm thợ tóc hiệu quả, nhanh chóng trên báo rao vặt:

NGƯỜI VIỆT RAO VẶT MIỄN PHÍVIỆC LÀM NAIL

 

Bạn có thể bắt đầu thi lý thuyết trắc nghiệm mới nhất:

1. 

Dùng dao để cạo da chai không được vì?

2. 

Ta dùng thuốc bồi cho dịch vụ nào dưới đây?

3. 

Dùng thuốc duỗi thẳng tóc quá lấu, kết quả là?

4. 

Nếu dùng màu xả, phần nào của tóc được thấm?

5. 

Dịch vụ quăn tóc dùng nhiệt để đuôi tóc lòi ra khỏi ống, điều nào sẽ xảy ra?

6. 

Cuốn ống được làm cân bằng giữa ống và nền đó là?

7. 

Dùng cực âm của máy galvanic làm tan được?

8. 

Khi làm móng tay, để che đốm dơ dưới đầu móng, ta dùng?

9. 

Bỏ thuốc duỗi tóc lần đầu như thế nào?

10. 

Kiểu tóc dùng nhiệt khi ta dùng cây cuốn tóc, đường kính của ống cuốn được xác định bởi?

11. 

Hoá chất có nồng độ chỉ còn 1% nó được coi là?

12. 

Khi trang điểm, viết chì vẽ viền chân mày phải?

13. 

Tại sao cắt tóc bằng dao phải là tóc ẩm?

14. 

Dùng oxy già với nồng độ cao hơn sự chỉ dẫn, kết quả?

15. 

Thuốc oxy già phải để ở?

16. 

Điều nào dưới đây sẽ làm tổn thương móng non nếu không sử dụng đúng cách?

17. 

Tóc đã dùng thuốc duỗi ta không nên dùng?

18. 

Máy cao tần được áp dụng lợi ích cho?

19. 

Hoạt động của hoá chất quăn trên tóc?

20. 

Gội đầu khách mạnh bạo trước khi bất cứ dịch vụ hoá chất, có thể?

21. 

Khi uốn tóc nếu độ quăn lỏng, giãn ta cần làm?

22. 

Khả năng tóc giãn và trở lại độ bình thường gọi là?

23. 

Trong dịch vụ gội đầu, ta nên dùng gì để đóng lại vỏ tóc?

24. 

Khi nào thợ thảo luận lợi ích của sản phẩm sẽ dùng trên da khách?

25. 

Trưóc khi bỏ màu sang vĩnh viễn lên tóc ta cần làm gì?

26. 

Dùng cây ép tóc bằng nhiệt, dịch vụ đầu tiên ta làm?

27. 

Dịch vụ ép tóc bằng nhiệt, tóc khách phải?

28. 

Dùng oxy già 40 kết quả?

29. 

Dịch vụ dùng nhiệt trên tóc ẩm kết quả?

30. 

Khi làm móng bột, sản phẩm còn dư lại ta làm gì?

31. 

Dung dịch làm móng bột Acrylic được biết như là?

32. 

Ta dùng thuốc duỗi tóc nào dưới đây là lẹ nhất?

33. 

Mục đích dùng thuốc màu xả có màu xanh để cho?

34. 

Cây sắt nóng bằng hơi không nên dùng cho loại tóc nào?

35. 

Đèn nào có tính chất sát trùng và khử trùng?

36. 

Trong dịch vụ uốn bằng nhiệt, nếu khách muốn độ quăn cứng và cao trên tóc ta nên làm?

37. 

Duỗi tóc loại cứng ta nên làm gì?

38. 

Tiến trình mỏng tóc và có tầng kéo cùng lúc đó là?

39. 

Loại thuốc xà bông có dầu xả được dùng cho?

40. 

Để tránh khi xả tóc cho dịch vụ tẩy ta dùng?

41. 

Để xác định thời gian của hoá chất duỗi tóc, ta cần?

42. 

Ép tóc bằng nhiệt, dầu được dùng để?

43. 

Để giảm trơn khi dùng dao ta nên làm gì?

44. 

Để tránh hư tóc khi uốn tóc đã tẩy ta dùng?

45. 

Khách muốn dùng hoá chất cho dịch vụ tóc quá quăn và được uốn dợn, để thành công ta nên?

46. 

Khi chọn màu nhuộm tóc, màu tóc phải hợp với?

47. 

Kiểu cắt tóc ngắn ở ót và phồng ở đỉnh đầu là tạo?

48. 

Chất giúp đỡ mang monomer và polymer hợp lại với nhau thành một thể được biết như?

49. 

Điều nào không dùng khi làm sạch các dụng cụ trong tiệm?

50. 

Dịch vụ làm móng bột khi nào ta dùng giấy làm nền đắp bột?