Money

Ông bà mình nói “Thất Bại Là Mẹ Thành Công .” Và điều đó sao mà đúng quá trong cuộc sống về mọi mặt. Từ các thất bại thì bạn sẽ có kinh nghiệm đầu tư, kinh nghiệm sống, và kinh nghiệm để giải quyết một vấn đề sẽ gặp phải trong quá trình làm giàu của bản thân.

Người Mỹ có câu thế này “Work Smart not Word Hard” có nghĩa là bạn phải làm việc một cách thông mình chứ không phải làm việc cực nhọc mà không có thành quả.

Nhưng mình lại nghĩ khác khi nói về câu trên: Khi ra đời kinh doanh phải “Work Hard” trước tiên để biết mình có đam mê, có yêu nghề hay không rồi trải qua một quá trình kinh doanh thất bại thì bạn mới rút ra kinh nghiệm đầu tư, làm ăn trong lĩnh vực của mình.

Từ đó bạn mới có thể “Work Smart” được, chứ không phải khi không là bạn có thể có cách kiếm tiền dễ như chơi.

Tất cả thành công đều từ một sự làm việc miệt mài, hoàn thiện bản thân và phương án làm việc thông qua các thất bại của bản thân.

Đọc mục Money trong Blog của mình bạn sẽ thấy những kinh nghiệm để quản lý tài chính cá nhân của các lĩnh vực như: Credit Cards, Personal Finance, Banking, Insurance, Shopping, Loans, Travel. Từ đó bạn có thể rút ngắn thời gian để Làm Việc Thông Minh Và Hiệu Quả Hơn.