Quốc Tịch Mỹ

Lệ phí thi quốc tịch Mỹ năm 2023: Phân loại và hướng dẫn xin miễn phí

Đang tìm hiểu về phí thi quốc tịch Mỹ hiện nay? Bài viết này sẽ cung cấp cho bạn thông tin chi tiết và cập nhật nhất về lệ phí thi quốc tịch Mỹ năm 2023.

Bạn cũng sẽ tìm hiểu về cách xin miễn phí nếu bạn đang nhận trợ cấp xã hội, có lợi tức dưới 150% mức xác định là nghèo hoặc đang gặp khó khăn về tài chính.

Hãy cùng tìm hiểu để chuẩn bị tốt nhất cho quá trình thi quốc tịch Mỹ của bạn.

Năm 2023, lệ phí chuẩn để thi quốc tịch Mỹ là $725, bao gồm hai phần chính:

  1. Phí nộp đơn N-400 (N–400 Application for Naturalization): $640.
  2. Phí sinh trắc học (Biometrics appointment): $85.

Các trường hợp được giảm phí

Đối với những người có thu nhập thấp (nếu thu nhập hộ gia đình hàng năm của bạn lớn hơn 150% nhưng không vượt quá 200% thu nhập hộ nghèo tiêu chuẩn của Liên Bang), lệ phí nộp đơn được giảm một nửa, chỉ còn $320.

Khi cộng với $85 phí sinh trắc học, tổng cộng bạn cần trả là $405.

Lưu ý: Sau khi nộp, phí này sẽ không được hoàn lại.

See also  Hướng Dẫn Làm Hộ Chiếu Mỹ Nhanh Chóng và Tiết Kiệm Tiền Qua Bưu Điện USPS

kiểm tra thông tin

Chuẩn bị cho buổi lăn tay

Trong quá trình làm thủ tục, bạn sẽ cần tham gia một buổi lăn tay để thu thập dữ liệu sinh trắc học. Tham khảo thêm thông tin về buổi lăn tay tại: USCIS website

Các ngoại lệ

  • Đương đơn từ 75 tuổi trở lên không cần trả phí sinh trắc học. Họ chỉ cần trả $640 là lệ phí nộp đơn.
  • Những người nộp đơn nhập ngũ theo mục 328 hoặc 329 của INA cũng không phải trả lệ phí.

Xem chi tiết về quy định và hướng dẫn nộp đơn tại mẫu I-942: USCIS form I-942

Xin miễn phí nộp đơn xin nhập quốc tịch Mỹ

Dưới đây là các trường hợp có thể xin miễn phí nộp đơn N-400 nhập tịch:

  • Đang nhận trợ cấp xã hội.
  • Lợi tức dưới 150% mức xác định là nghèo.
  • Ở trong tình trạng khó khăn về tài chính.

Để xin miễn phí, bạn cần nộp mẫu đơn I-912 (xin miễn đóng lệ phí). Tải mẫu đơn tại: [USCIS form I-912]

Gởi mẫu này cùng với đơn nhập tịch N-400. Thông tin chi tiết về mẫu đơn này có thể xem trong tài liệu hướng dẫn mẫu I-912 của sở di trú và nhập tịch.

american

Đang nhận trợ cấp xã hội

Trợ cấp xã hội bao gồm các loại như food stamp, bảo hiểm y tế.

Sở di trú dễ dàng chấp nhận việc xin miễn phí nếu bạn có thể cung cấp thư xác nhận trợ cấp từ DSS (Department of Social Services – Sở dịch vụ xã hội) hoặc SSA (Social Security Administration – Sở an sinh xã hội).

See also  Hướng Dẫn Làm Hộ Chiếu Mỹ Nhanh Chóng và Tiết Kiệm Tiền Qua Bưu Điện USPS

Nếu không có thư, bạn có thể đến DSS hoặc SSA để nhận thư xác nhận.

Lợi tức dưới 150% mức xác định là nghèo

Nếu lợi tức của cả gia đình thấp, bạn cũng có thể được miễn phí.

Ví dụ, gia đình 4 người (vợ chồng và 2 con) mà lợi tức dưới $39,750 một năm thì có thể được miễn đóng lệ phí.

Gửi kèm giấy khai thuế là tốt nhất. Nếu không có giấy khai thuế thì gửi giấy lương ít nhất là 4 tuần.

Ở trong tình trạng khó khăn về tài chính

Có nhiều trường hợp khác nhau có thể được xem xét miễn phí. Quan trọng nhất là, trên trang 1 của đơn N-400, bạn cần ghi rõ để sở Di Trú biết là mình xin miễn đóng lệ phí: FEE WAIVER REQUESTED, FORM I-912 ATTACHED.

Nếu không ghi như trên, khi sở Di Trú không thấy ngân phiếu trả tiền, họ có thể nghĩ là bạn quên và gởi trả lại hồ sơ.

Lệ phí thi quốc tịch Mỹ năm 2023 và cách xin miễn phí là một thông tin quan trọng cho những ai đang chuẩn bị thi quốc tịch.

Hy vọng bài viết này có thể giúp bạn hiểu rõ hơn về quy định và cách thức thực hiện. Chúc bạn thành công trong quá trình thi quốc tịch Mỹ!

Đặt câu hỏi hoặc để lại bình luận