Cuộc Sống Ở Mỹ

Cuộc sống ở Mỹ đòi hỏi bạn phải hội nhập nhanh.

Để Hội Nhập ở Mỹ đòi hỏi bạn phải biết được bạn nên làm gì trước và sau khi đến Mỹ. Ví dụ như trước khi đến Mỹ bạn cần mang theo giấy tờ gì hoặc chuẩn bị những gì.

Khi đến Mỹ thì bạn cần làm gì để có thể đi làm, thuê nhà, hoặc bảo vệ quyền lợi cho bản thân và gia đình. Mình xin chia sẻ kinh nghiệm từ bản thân để giúp cho các bạn có thể hội nhập nước Mỹ nhanh nhất.