5

1. 
Phát biểu nào sau đây về điểm mù là đúng?
2. 
Bạn đang đến gần đường sắt giao nhau mà không có thiết bị cảnh báo và không thể nhìn thấy 400 feet xuống đường ray theo một hướng. Giới hạn tốc độ là:
3. 
4. 
Với bằng lái xe Hạng C, một người có thể lái xe:
5. 
Bạn không được đậu xe:
6. 
Để rẽ trái từ đường một chiều nhiều làn vào đường một chiều, bạn nên bắt đầu rẽ từ:
7. 
8. 
9. 
Trừ khi có thông báo khác, giới hạn tốc độ trong khu dân cư là ____.
10. 
Hai đường liền nét, và đôi, màu vàng, cách nhau từ hai feet trở lên:
11. 
Bạn đang lái xe trên xa lộ với giá 65 MPH. Lưu lượng đang di chuyển với tốc độ 70 MPH. Bạn có thể lái xe hợp pháp:
12. 
Bạn đã tham gia một vụ va chạm giao thông nhỏ với một chiếc xe đang đậu và bạn không thể tìm thấy chủ sở hữu. Bạn phải:
13. 
Nếu bạn có đèn xanh, nhưng xe cộ đang chặn ở ngã tư, bạn nên:
14. 
Bạn có thể chặn giao lộ một cách hợp pháp:
15. 
Biện pháp phòng ngừa an toàn nhất mà bạn có thể thực hiện khi sử dụng điện thoại di động và lái xe là:
16. 
Bạn phải tuân theo hướng dẫn của bảo vệ băng qua trường:
17. 
Bạn có thể lái xe ra khỏi lòng đường trải nhựa để vượt xe khác:
18. 
19. 
Việc đỗ xe của bạn là bất hợp pháp:
20. 
21. 
Bạn đang chuẩn bị sẵn sàng để rẽ phải. Bạn nên:
22. 
Nếu bạn tham gia vào một vụ va chạm giao thông, bạn phải hoàn thành và gửi báo cáo bằng văn bản (SR1) cho DMV:
23. 
Xe buýt đi trước bạn trên làn đường của bạn đang dừng lại với đèn đỏ nhấp nháy. Bạn nên:
24. 
Để tránh di chuyển vào phút cuối, bạn nên nhìn xuống đường đến nơi xe của bạn sẽ đến trong khoảng ______________.
25. 
Bạn phải thông báo cho DMV trong vòng 5 ngày nếu bạn:
26. 
27. 
Bạn muốn rẽ phải ở giao lộ sắp tới. Bạn nên giảm tốc độ và:
28. 
Khi lái xe trong sương mù, bạn nên sử dụng:
29. 
Bạn sắp rẽ trái. Bạn phải báo hiệu liên tục trong ____ feet cuối cùng trước khi rẽ.
30. 
Đường trơn nhất:
31. 
Khi bạn nhập vào xa lộ, bạn nên lái xe:
32. 
"Luật Tốc độ Cơ bản" của California nói:
33. 
Khi đỗ xe lên dốc trên đường hai chiều không có lề đường, bánh trước của bạn phải:
34. 
Lề đường sơn trắng có nghĩa là:
35. 
Khi đậu xe song song với lề đường trên đường bằng phẳng:
36. 
Bạn vừa bán chiếc xe của mình. Bạn phải thông báo cho DMV trong vòng ___ ngày.

Leave a Reply

Your email address will not be published.