Học Thi Lái Xe ở Mỹ 4

1. 

Khi lái xe trong làn đường bên phải trong cùng của xa lộ, quý vị:

2. 

Nếu trời bắt đầu mưa vào ngày nóng, con đường sẽ bị trơn nhất:

3. 

Quý vị có thể quẹo phải lúc đèn đỏ:

4. 

Sau khi qua mặt xe khác, quý vị trở về làn (lane) cũ an toàn khi:

5. 

Khi nào quý vị có thể nhập vào hàng dành cho xe đạp để quẹo phải?

6. 

Khi ngừng xe ở chỗ có nhiều đuờng rầy xe lửa băng qua, quý vị:

7. 

Câu nào sau đây đúng về việc uống rượu và lái xe:

8. 

Quý vị không nên qua mặt xe khác:

9. 

Lách qua lách lại những lằn đường trên xa lộ trong lúc đông xe là:

10. 

Câu nào sau đây là đúng về cách quý vị dùng đèn báo hiệu quẹo?

11. 

Nếu quý vị lái xe và xem chừng không có gì có thể giúp quý vị tỉnh táo, quý vị phải:

12. 

Lái xe song song bên phải phía sau của một xe khác là:

13. 

Câu nào sau đây là đúng về những người lái xe khác?

14. 

Khi quý vị đang chạy trong một làn đường dành để quẹo có mũi tên xanh kiểm soát, câu nào sau đây là đúng?

15. 

Khi lái xe trong sương mù hoặc bụi dầy đặc thì nên làm gì?

16. 

Bảng hiệu màu trắng có hình mũi tên, bên trong mũi tên có chữ "ONE WAY", có nghĩa là:

17. 

Tại California, bất cứ ai lái xe đều phải đồng ý cho thử nghiệm hoá chất để biết nồng độ rượu trong máu, trong hơi thở, hoặc nước tiểu:

18. 

Quẹo chữ U trong những khu thương mại thì:

19. 

Xe vận tải lớn thường dễ bị giảm vận tốc một cách mau chóng và gây nguy hiểm:

20. 

Nhập vào con đường được an toàn nhất nếu quý vị:

Đặt câu hỏi hoặc để lại bình luận