Học Thi Tóc ở Mỹ (001 – 050)

1. 
Khi tẩy tóc phần nào bị tẩy màu nhanh nhất?
2. 
Thuốc nhuộm bán vĩnh viễn là loại gì?
3. 
Tông màu thứ 10 là?
4. 
Khi nhuộm tóc phần nào thấm nhiều nhất?
5. 
Khi nhuộm tóc lần đầu tiên nên nhuộm phần nào trước?
6. 
Nếu mầm nhú (paplia) của tóc bị tiêu huỷ thù tóc sẽ?
7. 
Khi nhuộm tóc người thợ phải mặc áo gì?
8. 
Thuốc xã chứa màu (color rinse) khi kiểm chứng có pha chất?
9. 
Không được tẩy tóc khi khách hàng bị?
10. 
Độ mạnh của màu gọi là?
11. 
Tình trạng đặc trưng bởi sự giòn và các chỗ xoăn dọc theo chân tóc là?
12. 
Khi tóc đã nhuộm và tóc mới mọc ra tạo nên?
13. 
Khi tẩy tóc, tóc phải thế nào?
14. 
Chất dùng tẩy nhẹ là?
15. 
Trước khi nhuộm tóc, chất Aniline nên thử trên da khoảng thời gian là?
16. 
Khi làm dịch vụ về hoá chất, nếu da đầu của khách bị phỏng hay có vết trầy, bạn phải làm sao?
17. 
Việc nhuộm tóc vĩnh viễn không được làm nếu khách hàng có?
18. 
Khi nhuộm màu nhẹ (toner) nên dùng màu gì?
19. 
Sự rụng tóc không bình thường gọi là?
20. 
Khi tóc bị vàng muốn dung hoà thì dùng màu gì?
21. 
Khi thuốc nhuộm chồng lên nhau gây ra?
22. 
Thuật ngữ nhuộm màu nhẹ là?
23. 
Mức độ của màu nhạt hay đậm được biết như là?
24. 
Tóc quăn có tư thế khác sợi tóc thẳng như thế nào?
25. 
Nhóm màu có màu đen, nâu (eumelanin) và?
26. 
Khi khách nhuộm tóc trở lại than phiền chỉ nhuộm sau 1 tuần lễ mà đầu tóc bà ta đã có những đốm không đều, vậy ta phải làm gì?
27. 
Khi nhuộm tóc phải thế nào?
28. 
Việc sử dụng quá nóng trên tóc bạc hay tóc đã tẩy, đã nhuộm sẽ?
29. 
Tóc mỏng dùng hoà chất nhiều sẽ làm mất?
30. 
Khi đã tẩy màu tóc theo ý muốn thì người thợ nên?
31. 
Nhóm màu chủ yếu là màu gì?
32. 
Da liễu (gonorrhea) là bệnh do?
33. 
Thuốc nhuộm mà giữ được từ 4 đến 6 lần gội mà không dung (develop) được phân loại là?
34. 
Khi pha chế hoá chất phải tuân theo?
35. 
Chất màu của tóc (pigment) chứa trong lớp?
36. 
Khi tóc có màu vàng muốn dùng màu gì để làm nhạt (dung hoà)?
37. 
Chất gì khi dùng để tẩy sáng tóc thì được nhiều tầng màu?
38. 
Trước khi nhuộm tóc nên thử gì?
39. 
Người ta thí nghiệm thuốc nhuộm ở đâu?
40. 
Dùng hoá chất có tác dụng nhanh cho loại tóc nào?
41. 
Màu tóc vàng hoe muốn cho ấm thêm (warmer) nên thêm màu gì?
42. 
Khi nhuộm màu tóc muốn cho màu đậm hơn (darker) nên thêm màu gì?
43. 
Nếu muốn phân biệt sự đàn hồi của tóc?
44. 
Sự mọc tóc không bình thường gọi là?
45. 
Một sự chữa trị tạm thời cho da khô hoặc bị hư hại là?
46. 
Màu nào dùng để dung hoà sắc xanh trên tóc khách hàng?
47. 
Tuốt (sithering) gọi là gì?
48. 
Thuốc nhuộm thuộc về nhóm thứ hai (secondary) là?
49. 
Khi chấm thuốc nhuộm cho tóc, nên làm phần nào trước?
50. 
Khi tóc bị vàng muốn dung hoà thì dùng màu gì?

Leave a Reply

Your email address will not be published.