Học Thi Tóc ở Mỹ (001 – 050)

1. 

Chất dùng tẩy nhẹ là?

2. 

Tình trạng đặc trưng bởi sự giòn và các chỗ xoăn dọc theo chân tóc là?

3. 

Khi nhuộm tóc phần nào thấm nhiều nhất?

4. 

Dùng hoá chất có tác dụng nhanh cho loại tóc nào?

5. 

Chất màu của tóc (pigment) chứa trong lớp?

6. 

Màu tóc vàng hoe muốn cho ấm thêm (warmer) nên thêm màu gì?

7. 

Độ mạnh của màu gọi là?

8. 

Mức độ của màu nhạt hay đậm được biết như là?

9. 

Khi nhuộm tóc phải thế nào?

10. 

Chất gì khi dùng để tẩy sáng tóc thì được nhiều tầng màu?

11. 

Khi làm dịch vụ về hoá chất, nếu da đầu của khách bị phỏng hay có vết trầy, bạn phải làm sao?

12. 

Trước khi nhuộm tóc nên thử gì?

13. 

Khi chấm thuốc nhuộm cho tóc, nên làm phần nào trước?

14. 

Sự rụng tóc không bình thường gọi là?

15. 

Người ta thí nghiệm thuốc nhuộm ở đâu?

16. 

Khi nhuộm tóc lần đầu tiên nên nhuộm phần nào trước?

17. 

Khi khách nhuộm tóc trở lại than phiền chỉ nhuộm sau 1 tuần lễ mà đầu tóc bà ta đã có những đốm không đều, vậy ta phải làm gì?

18. 

Màu nào dùng để dung hoà sắc xanh trên tóc khách hàng?

19. 

Khi tóc có màu vàng muốn dùng màu gì để làm nhạt (dung hoà)?

20. 

Thuốc nhuộm thuộc về nhóm thứ hai (secondary) là?

21. 

Khi nhuộm màu nhẹ (toner) nên dùng màu gì?

22. 

Nhóm màu có màu đen, nâu (eumelanin) và?

23. 

Sự mọc tóc không bình thường gọi là?

24. 

Nhóm màu chủ yếu là màu gì?

25. 

Trước khi nhuộm tóc, chất Aniline nên thử trên da khoảng thời gian là?

26. 

Tóc mỏng dùng hoà chất nhiều sẽ làm mất?

27. 

Không được tẩy tóc khi khách hàng bị?

28. 

Da liễu (gonorrhea) là bệnh do?

29. 

Khi tẩy tóc, tóc phải thế nào?

30. 

Nếu mầm nhú (paplia) của tóc bị tiêu huỷ thù tóc sẽ?

31. 

Thuốc nhuộm bán vĩnh viễn là loại gì?

32. 

Khi pha chế hoá chất phải tuân theo?

33. 

Một sự chữa trị tạm thời cho da khô hoặc bị hư hại là?

34. 

Khi đã tẩy màu tóc theo ý muốn thì người thợ nên?

35. 

Tông màu thứ 10 là?

36. 

Khi nhuộm màu tóc muốn cho màu đậm hơn (darker) nên thêm màu gì?

37. 

Khi tóc đã nhuộm và tóc mới mọc ra tạo nên?

38. 

Tóc quăn có tư thế khác sợi tóc thẳng như thế nào?

39. 

Thuốc nhuộm mà giữ được từ 4 đến 6 lần gội mà không dung (develop) được phân loại là?

40. 

Tuốt (sithering) gọi là gì?

41. 

Khi tẩy tóc phần nào bị tẩy màu nhanh nhất?

42. 

Khi tóc bị vàng muốn dung hoà thì dùng màu gì?

43. 

Nếu muốn phân biệt sự đàn hồi của tóc?

44. 

Khi tóc bị vàng muốn dung hoà thì dùng màu gì?

45. 

Thuật ngữ nhuộm màu nhẹ là?

46. 

Thuốc xã chứa màu (color rinse) khi kiểm chứng có pha chất?

47. 

Việc nhuộm tóc vĩnh viễn không được làm nếu khách hàng có?

48. 

Việc sử dụng quá nóng trên tóc bạc hay tóc đã tẩy, đã nhuộm sẽ?

49. 

Khi nhuộm tóc người thợ phải mặc áo gì?

50. 

Khi thuốc nhuộm chồng lên nhau gây ra?

Đặt câu hỏi hoặc để lại bình luận