Học Thi Tóc ở Mỹ (201 – 250)

1. 
Lông măng (laguno hair) thường thì?
2. 
Trong hoá chất uốn tóc phần lớn kết quả gì sẽ đạt được, những gì để xác định được cuộn tóc?
3. 
Dầu gội có nhiều hoá chất sẽ gây cho da thế nào?
4. 
Trung bình phần uốn tóc phải cân xứng với?
5. 
Thuốc dập (newtralizer) có thể được bao gồm trong thuốcn dưỡng cho khả năng để?
6. 
Tác dụng của hoá chất duỗi tóc là nguyên nhân làm cho tóc?
7. 
Lác được coi là nguy hiểm vì nó?
8. 
Trong khi cắt tóc, ngón tay nào được đưa vào trong vòng giữ ngón tay của lưỡi cắt cố định?
9. 
Khi dùng mấy sấy tóc, máy sấy được hướng?
10. 
Lớp da ngoài biểu bì (epidermis) có bao nhiêu lớp?
11. 
Khi uốn tóc miếng bông gòn bảo vệ choàng quanh đầu được thay khi nào?
12. 
Điều nào sau đây quyết định độ quăn của tóc?
13. 
Mạch từ trường (actinic, cold invisible rays) thường gọi là?
14. 
Cái gì xác định tính di động ít nhất một cuộn tóc?
15. 
Bệnh hói tóc từng mảnh gọi là bệnh gì?
16. 
Thuật ngữ trượt dùng để ám chỉ quá trình của?
17. 
Khi trộn hoá chất để làm dịch vụ, nên trộn khi nào?
18. 
Dầu uốn lạnh tóc tạo nên?
19. 
Độ pH của 9 nhiều alkaline hơn độ pH của 7 là?
20. 
Cắt dạng 180 độ là?
21. 
Có bao nhiêu bộ phận da (division) của con người?
22. 
Bộ phận lớn nhất của cơ thể con người là?
23. 
Độ pH của xà bông có acid xếp loại từ?
24. 
Thuốc se da có lợi cho da vì?
25. 
Nếu tóc quá cứng phải cắt tóc như thế nào?
26. 
Dòng điện tesla (high frequency viloet rays) gây ra?
27. 
Triệu chứng mà có thể cảm thấy ngứa hay đau là?
28. 
Thuật ngữ nói về sự phát triển không bình thường của tóc gọi là?
29. 
Để tránh cho bắp thịt của tay, cánh tay, cổ và lưng khỏi bị mệt mỏi khi phải cắt tóc nhiều quá, người thợ nên làm gì?
30. 
Khi cắt tóc đổ xuống tự nhiên và mỗi phần hơn ngắn hơn phần chỉ dẫn gọi là?
31. 
Tỉa tóc mà không làm ngắn tóc gọi là?
32. 
Môn học về tóc và bệnh của tóc là?
33. 
Trong số những loại nào sau đây không phải là vi khuẩn?
34. 
Xoa bóp kích thích là có lợi vì nó?
35. 
Khuôn mặt hình hạt xoàn chiều ngang đi qua đâu?
36. 
Một biện pháp an toàn và vệ sinh là quét sạch và đổ bỏ phần tóc đã cắt?
37. 
Loại nào sau đây là một phần chính của tóc?
38. 
Khi cắt tóc, người thợ phải làm như thế nào để khỏi tê (mỏi) tay?
39. 
Lớp da trong- chân bì (dermis) có bao nhiêu lớp?
40. 
Nồng độ pH có trong tóc là?
41. 
Trên tóc đang sử dụng hoá chất, không nên dùng máy hấp nhiệt vì có thể gây ra?
42. 
Khi cắt tóc mà không tỉa và không cắt tầng gọi là?
43. 
Mụn nhọt, mụn mủ hay song đornlaf?
44. 
Cách thức để cuốn tóc cho lọn uốn tóc quá dài là?
45. 
Tóc ướt có thể kéo căng trên tóc tự nhiên khoảng?
46. 
Tinea là một dạng của ghẻ ngứa lác, phát sinh bởi?
47. 
Khi vi khuẩn ở trong thời kỳ nghỉ gọi là?
48. 
Nồng độ cao nhất của chất hydroxyl trong thuốc duỗi tóc thẳng biểu hiện chất?
49. 
Thời kỳ tóc mọc là?
50. 
Khi cắt tóc phần nào làm việc nhiều nhất?

Leave a Reply

Your email address will not be published.