Học Thi Tóc ở Mỹ (251 – 300)

1. 
Khách muốn cắt tóc thông thường ta nên cắt kiểu gì?
2. 
Khi nào việc thử sự chịu đựng cho dịch vụ được làm?
3. 
Thuốc nhuộm màu đậm hơn màu tự nhiên của tóc gọi là?
4. 
Chất bảo quản dùng trong sản phẩm đóng vai trò?
5. 
Nồng độ pH là đo lường của?
6. 
Khi tẩm quất cho khách ta dùng động tác nào?
7. 
Kiểu cắt tóc ngang đó là?
8. 
Để xác định mang tóc ta phải để ý?
9. 
Các sản phẩm nhuộm màu một lần (single process) được sử dụng để tẩy đi 2 lớp màu là?
10. 
Thuốc nhuộm aniline có ưu điểm?
11. 
Nhuộm tóc dùng nước gì để xả?
12. 
Khi cắt tóc kiểu đánh chéo không đều nhau sẽ bị?
13. 
Da là gì?
14. 
Những màu sắc nào có thể tạo ra từ việc trộn các phần bằng nhau của màu gốc là?
15. 
Đo lường sức ép của dòng điện đi qua là gì?
16. 
Nhuộm màu các móc tóc được chọn bằng cách rẻ các đường ngôi được gọi là?
17. 
Loại da màu nào thường có tuyến dầu lớn?
18. 
Chất nào được sử dụng cho tóc khi nhuộm sang để màu sang và thanh nhã?
19. 
Thuốc nhuộm tóc cố định (permanent, aniline) có chứa?
20. 
Tóc đã nhuộm muốn trở lại màu tóc tự nhiên ta nên dùng?
21. 
Một vật cắt tinh khi sát trùng với hoá chất được phê chuẩn phải được?
22. 
Tàn phế da thường xảy ra ở thời kỳ nào của da?
23. 
Màu căn bản được dùng để bỏ vào tóc hư để lấy giữ được đồng màu là loại màu?
24. 
Khi pha chế cho thuốc nhuộm bán chính thức phân nửa công thức là?
25. 
Nếu dùng oxy già quá nhiều, tóc sẽ?
26. 
Da liễu xảy ra ở thời kỳ sơ cấp gọi là?
27. 
Mụn nào dưới đây do sự xáo trộn kinh niên?
28. 
Phần nào của tóc có sắc tố?
29. 
Để có màu thuốc bám vĩnh viễn, các phân tử thuốc phải bám vào?
30. 
Vật chất được pha trộn với oxygen, tiến trình đó được gọi là?
31. 
Lớp ngoài của thân tóc là?
32. 
Tẩy màu tóc là quá trình của?
33. 
Ngoại trừ thứ gì sau đây ta không dùng để dán móng xước?
34. 
Để thử nhiệt độ nước nên thử trên?
35. 
Bệnh không thấy được là?
36. 
Khi dùng thuốc nhuộm tạm thời, không nên dùng loại thuốc nào?
37. 
Một loại thuốc xả để ngăn ngừa mất màu là?
38. 
Khi nhuộm lại màu tốt hơn hết là?
39. 
Thành phần chứa đựng dầu trong nước, chất nào đưọc gọi là thành phần đầu?
40. 
Lớp tóc nơi diễn ra các thay đổi trong quá trình nhuộm là?
41. 
Loại thuốc nhuộm nào không làm thay đổi tóc bằng hoá chất?
42. 
Móng tay dòn ta dùng dung dịch nào sau đây?
43. 
Kích thích tuyến dầu không nên làm cho loại da?
44. 
Bắp thịt nào ta dùng nhiều nhất để di chuyển ngón tay và cổ tay?
45. 
Khi ép tóc ngắn, mỏng ở phần nào trên đầu cần cẩn thận hơn?
46. 
Hộp chứa sát trùng phải là?
47. 
Tóc đã mất độ đàn hồi ta nên dùng gì?
48. 
Khi thuốc nhuộm alkaline được pha chế với peroxide tạo ra phản ứng hoá học là?
49. 
Loại da nào thường có tuyến dầu lớn?
50. 
Động tác xoa bóp thường xuyên lợi ích cho da gì?

Leave a Reply

Your email address will not be published.