Học Thi Tóc ở Mỹ (251 – 300)

1. 

Một loại thuốc xả để ngăn ngừa mất màu là?

2. 

Lớp tóc nơi diễn ra các thay đổi trong quá trình nhuộm là?

3. 

Loại da nào thường có tuyến dầu lớn?

4. 

Loại thuốc nhuộm nào không làm thay đổi tóc bằng hoá chất?

5. 

Da là gì?

6. 

Mụn nào dưới đây do sự xáo trộn kinh niên?

7. 

Để có màu thuốc bám vĩnh viễn, các phân tử thuốc phải bám vào?

8. 

Tóc đã nhuộm muốn trở lại màu tóc tự nhiên ta nên dùng?

9. 

Loại da màu nào thường có tuyến dầu lớn?

10. 

Bắp thịt nào ta dùng nhiều nhất để di chuyển ngón tay và cổ tay?

11. 

Thuốc nhuộm màu đậm hơn màu tự nhiên của tóc gọi là?

12. 

Móng tay dòn ta dùng dung dịch nào sau đây?

13. 

Khách muốn cắt tóc thông thường ta nên cắt kiểu gì?

14. 

Tóc đã mất độ đàn hồi ta nên dùng gì?

15. 

Thuốc nhuộm aniline có ưu điểm?

16. 

Nồng độ pH là đo lường của?

17. 

Khi nào việc thử sự chịu đựng cho dịch vụ được làm?

18. 

Thành phần chứa đựng dầu trong nước, chất nào đưọc gọi là thành phần đầu?

19. 

Khi cắt tóc kiểu đánh chéo không đều nhau sẽ bị?

20. 

Vật chất được pha trộn với oxygen, tiến trình đó được gọi là?

21. 

Chất nào được sử dụng cho tóc khi nhuộm sang để màu sang và thanh nhã?

22. 

Các sản phẩm nhuộm màu một lần (single process) được sử dụng để tẩy đi 2 lớp màu là?

23. 

Khi nhuộm lại màu tốt hơn hết là?

24. 

Một vật cắt tinh khi sát trùng với hoá chất được phê chuẩn phải được?

25. 

Khi pha chế cho thuốc nhuộm bán chính thức phân nửa công thức là?

26. 

Hộp chứa sát trùng phải là?

27. 

Ngoại trừ thứ gì sau đây ta không dùng để dán móng xước?

28. 

Khi ép tóc ngắn, mỏng ở phần nào trên đầu cần cẩn thận hơn?

29. 

Bệnh không thấy được là?

30. 

Nhuộm tóc dùng nước gì để xả?

31. 

Để xác định mang tóc ta phải để ý?

32. 

Tẩy màu tóc là quá trình của?

33. 

Động tác xoa bóp thường xuyên lợi ích cho da gì?

34. 

Chất bảo quản dùng trong sản phẩm đóng vai trò?

35. 

Khi thuốc nhuộm alkaline được pha chế với peroxide tạo ra phản ứng hoá học là?

36. 

Những màu sắc nào có thể tạo ra từ việc trộn các phần bằng nhau của màu gốc là?

37. 

Kiểu cắt tóc ngang đó là?

38. 

Khi tẩm quất cho khách ta dùng động tác nào?

39. 

Da liễu xảy ra ở thời kỳ sơ cấp gọi là?

40. 

Nhuộm màu các móc tóc được chọn bằng cách rẻ các đường ngôi được gọi là?

41. 

Khi dùng thuốc nhuộm tạm thời, không nên dùng loại thuốc nào?

42. 

Đo lường sức ép của dòng điện đi qua là gì?

43. 

Lớp ngoài của thân tóc là?

44. 

Thuốc nhuộm tóc cố định (permanent, aniline) có chứa?

45. 

Nếu dùng oxy già quá nhiều, tóc sẽ?

46. 

Màu căn bản được dùng để bỏ vào tóc hư để lấy giữ được đồng màu là loại màu?

47. 

Kích thích tuyến dầu không nên làm cho loại da?

48. 

Phần nào của tóc có sắc tố?

49. 

Để thử nhiệt độ nước nên thử trên?

50. 

Tàn phế da thường xảy ra ở thời kỳ nào của da?

Đặt câu hỏi hoặc để lại bình luận