Học Thi Tóc ở Mỹ (301 – 350)

1. 
Để được độ quăn tóc hoàn toàn ta cần cuốn ống ít nhất?
2. 
Khi vi trùng ở trong thời kỳ màng bọc đó là (màng bọc còn gọi là bào tử)?
3. 
Lớp tóc có chất đạm có tế bào chuỗi chứa hắc tố là?
4. 
Khi cắt tóc nếu ghế của khách quá thấp sẽ ảnh hưởng gì cho thợ?
5. 
Nhiễm trùng chung quanh móng được gọi tên?
6. 
Khu cuối cùng của sợi tóc?
7. 
Các cảm giác sờ, lạnh, nóng, thị giác, thính giác có nhiều ở lớp da nào?
8. 
Khi có mụn mủ đỏ và mủ trên da, đó được gọi là?
9. 
Để tránh chồng lên tóc đã nhuộm trước khi làm màu lên chỗ tóc mới mọc, ta nên?
10. 
Móng tay bị sọc rằn ngang trên thân móng là nguyên nhân bị tổn thương nhẹ trên móng hay?
11. 
Nang tóc, túi đáy tóc, rễ tóc, bắp thịt nổi da gà, tuyến dầu là những cấu trúc chính của?
12. 
Việc đầu tiên khi cắt tóc?
13. 
Trong quá trình nhuộm tóc, cần ít thời gian là?
14. 
Cắt tóc dầy, cứng, ta nên tránh làm mỏng ở?
15. 
Tẩy lông tạm thời được gọi?
16. 
Để chia tóc và cắt tóc được kiểu tầng ngắn đó là?
17. 
Khử trùng thiết bị điện dùng?
18. 
Khách nào cần làm hồ sơ sau khi nhuộm tóc?
19. 
Khi tẩm quất kích thích thần kinh mặt để?
20. 
Chuỗi tóc có sự liên kết của muối được tan với sự dùng của?
21. 
Sự liên kết cuối sợi tóc gọi là?
22. 
Điều gì quan trọng làm sáng màu tóc?
23. 
Hầu hết các thần kinh cảm giác ngoài cùng ở đâu?
24. 
Để lấy đi chùm tóc, dụng cụ nào ta nên dùng?
25. 
Nếu ta muốn bỏ đi màu ấm ta dùng màu gì?
26. 
Mạch máu có ở?
27. 
Hai phần của sợi tóc già là thân tóc và?
28. 
Khách hàng có móng nhân tạo bị nấm đó là?
29. 
Khi xử lý thiết bị điện, điều cần làm đầu tiên?
30. 
Không nên làm gì trên tóc giả?
31. 
Bắp thịt nhỏ không tự nguyện ở đáy nang lông là?
32. 
Phần nào của tóc để tái tạo và giúp mái tóc tái sinh?
33. 
Lớp da nào có mạch máu?
34. 
Để tránh chẻ ngọn khi tạo dạng quăn với kẹp tóc ở viền tóc ta nên dùng?
35. 
Lớp chồng của tóc với các tế bào trong suốt như vảy là?
36. 
Đầu con người gồm có______ xương?
37. 
Khi xoa bóp bằng tay với động tác căn bản ta không nên dùng?
38. 
Khi làm mỏng tóc điều nào dưới đây không bị ảnh hưởng?
39. 
Hoá chất thấm vào lớp vỏ tóc mạnh khoẻ phải là?
40. 
Cơ nào giúp nhai?
41. 
Khi làm móng lụa, sản phẩm nào dùng để giữ lụa?
42. 
Xương trên mặt bao gồm?
43. 
Nang lông kéo dài xuống từ biểu bì bao quanh ở?
44. 
Các liên kết sợi tóc được giữ chặt bởi sợi xích dài của các chất acids được gọi?
45. 
Hoạt động của thuốc tẩy trên tóc vẫn được tiếp tục nếu?
46. 
Kiểu cắt tóc để che giấu cổ dài ta nên?
47. 
Phần tế bào quanh gốc tóc?
48. 
Gàu sẽ làm?
49. 
Tóc hơi gợn sóng cần cắt?
50. 
Người thợ nên mang giày loại nào khi đi làm ở tiệm?

Leave a Reply

Your email address will not be published.