Học Thi Tóc ở Mỹ (301 – 350)

1. 

Tẩy lông tạm thời được gọi?

2. 

Nhiễm trùng chung quanh móng được gọi tên?

3. 

Để tránh chẻ ngọn khi tạo dạng quăn với kẹp tóc ở viền tóc ta nên dùng?

4. 

Hoạt động của thuốc tẩy trên tóc vẫn được tiếp tục nếu?

5. 

Hoá chất thấm vào lớp vỏ tóc mạnh khoẻ phải là?

6. 

Khi có mụn mủ đỏ và mủ trên da, đó được gọi là?

7. 

Lớp tóc có chất đạm có tế bào chuỗi chứa hắc tố là?

8. 

Các liên kết sợi tóc được giữ chặt bởi sợi xích dài của các chất acids được gọi?

9. 

Để được độ quăn tóc hoàn toàn ta cần cuốn ống ít nhất?

10. 

Khi xoa bóp bằng tay với động tác căn bản ta không nên dùng?

11. 

Tóc hơi gợn sóng cần cắt?

12. 

Hầu hết các thần kinh cảm giác ngoài cùng ở đâu?

13. 

Lớp da nào có mạch máu?

14. 

Để lấy đi chùm tóc, dụng cụ nào ta nên dùng?

15. 

Móng tay bị sọc rằn ngang trên thân móng là nguyên nhân bị tổn thương nhẹ trên móng hay?

16. 

Khách hàng có móng nhân tạo bị nấm đó là?

17. 

Bắp thịt nhỏ không tự nguyện ở đáy nang lông là?

18. 

Nếu ta muốn bỏ đi màu ấm ta dùng màu gì?

19. 

Không nên làm gì trên tóc giả?

20. 

Để tránh chồng lên tóc đã nhuộm trước khi làm màu lên chỗ tóc mới mọc, ta nên?

21. 

Người thợ nên mang giày loại nào khi đi làm ở tiệm?

22. 

Lớp chồng của tóc với các tế bào trong suốt như vảy là?

23. 

Khi tẩm quất kích thích thần kinh mặt để?

24. 

Kiểu cắt tóc để che giấu cổ dài ta nên?

25. 

Điều gì quan trọng làm sáng màu tóc?

26. 

Đầu con người gồm có______ xương?

27. 

Khi làm móng lụa, sản phẩm nào dùng để giữ lụa?

28. 

Phần tế bào quanh gốc tóc?

29. 

Các cảm giác sờ, lạnh, nóng, thị giác, thính giác có nhiều ở lớp da nào?

30. 

Khi vi trùng ở trong thời kỳ màng bọc đó là (màng bọc còn gọi là bào tử)?

31. 

Sự liên kết cuối sợi tóc gọi là?

32. 

Gàu sẽ làm?

33. 

Hai phần của sợi tóc già là thân tóc và?

34. 

Khi cắt tóc nếu ghế của khách quá thấp sẽ ảnh hưởng gì cho thợ?

35. 

Mạch máu có ở?

36. 

Khử trùng thiết bị điện dùng?

37. 

Xương trên mặt bao gồm?

38. 

Khu cuối cùng của sợi tóc?

39. 

Trong quá trình nhuộm tóc, cần ít thời gian là?

40. 

Khách nào cần làm hồ sơ sau khi nhuộm tóc?

41. 

Việc đầu tiên khi cắt tóc?

42. 

Cắt tóc dầy, cứng, ta nên tránh làm mỏng ở?

43. 

Khi xử lý thiết bị điện, điều cần làm đầu tiên?

44. 

Khi làm mỏng tóc điều nào dưới đây không bị ảnh hưởng?

45. 

Để chia tóc và cắt tóc được kiểu tầng ngắn đó là?

46. 

Phần nào của tóc để tái tạo và giúp mái tóc tái sinh?

47. 

Cơ nào giúp nhai?

48. 

Nang tóc, túi đáy tóc, rễ tóc, bắp thịt nổi da gà, tuyến dầu là những cấu trúc chính của?

49. 

Chuỗi tóc có sự liên kết của muối được tan với sự dùng của?

50. 

Nang lông kéo dài xuống từ biểu bì bao quanh ở?

Đặt câu hỏi hoặc để lại bình luận