Học Thi Tóc ở Mỹ (401 – 450)

1. 

Tóc nào cần được hấp dưỡng?

2. 

Trước khi tẩy tóc ta phải làm gì cho da đầu?

3. 

Nếu khách muốn có dịch vụ móng nhân tạo, điều nào sau đây bị ngăn cản?

4. 

Sự làm sạch các dụng cụ hoàn toàn được gọi là?

5. 

Để cải thiện độ dính của móng nhựa, móng bột, móng gel, hãy dùng?

6. 

Khi chất xúc tác tiếp với monomer thì?

7. 

Dùng chất gì để sát trùng kim loại cứng?

8. 

Ta không nên từ chối dịch vụ nào dưới đây?

9. 

Khi dùng cây lược ép nóng thì thử trên?

10. 

Bạn phải làm như thế nào để tránh sự truyền bệnh?

11. 

Hành tóc bao gồm?

12. 

Tóc xốp ta làm như thế nào để làm cho màu sáng thấm vào?

13. 

Khi săn sóc da mặt để được tác dụng gì?

14. 

Thợ thẩm mỹ có thể bị tịch thu bằng nếu?

15. 

Tóc là thành phần của?

16. 

Phần nào là chuyển động của tóc khi uốn phần gốc với vòng tóc?

17. 

Cây gỗ cam dùng để?

18. 

Nhà mỹ dung muốn không bị mệt phải làm gì?

19. 

Chải tóc thì làm cho tóc như thế nào?

20. 

Chất uốn tóc có chứa thành phần gì?

21. 

Trong khi làm móng tay thì dụng cụ để ở đâu?

22. 

Điện trở của dòng điện được tính bằng gì?

23. 

Tóc nào cần cắt sát da đầu?

24. 

Để tháo gỡ móng bột ta dùng?

25. 

Chất làm rụng lông thì được dùng cho?

26. 

Điều nào dưới đây ta từ chối và giới thiệu đi bác sĩ khi làm dịch vụ móng nhân tạo?

27. 

Điều nào dưới đây được coi là nhóm màu tối?

28. 

Khi sát tùng dụng cụ ta cần mang găng tay để?

29. 

Bạn có thể dùng thuốc diệt khuẩn loại nào dưới đây?

30. 

Muốn khử tóc màu vàng thì dùng màu gì?

31. 

Khuôn mặt nào có trán hẹp, cằm thì rộng ra?

32. 

Thay dung dịch tẩy uế khi nào?

33. 

Khi sát trùng dụng cụ ta phải mang găng tay để ngăn ngừa?

34. 

Chất nào làm móng bột được khử trùng trước khi sơn?

35. 

Khi cắt tóc ta chia tóc như thế nào?

36. 

Những loại tóc xốp và mỏng ở đuôi tóc thì cần làm gì?

37. 

Làm mỏng tóc mà cắt bằng kéo thì cắt ở phần nào?

38. 

Làm sao phân biệt được tóc giả và thật?

39. 

Khi cắt tóc bằng dao thì quan trọng nhất là?

40. 

Nồng độ trung hoà pH của nước và chất kềm bằng?

41. 

Khi làm móng nhân tạo mục đích sức khoẻ nên là?

42. 

Chất nào được dùng để thêm vào thuốc tẩy để kích động?

43. 

Chất gì làm cho giết được vi trùng ở các dụng cụ kim loại?

44. 

Sau khi làm thẳng tóc dùng chất trung hoà thì làm tóc bị?

45. 

Để chân lông không bị nấm nên tránh?

46. 

Khi uốn tóc ta phải nhận định như thế nào để biết được độ cong của tóc?

47. 

Ta dùng gì để lấy màu nhân tạo?

48. 

Móng tay nào để trị liệu dùng dầu ấm nóng?

49. 

Cuốn đuôi tóc như thế nào để tóc được quăn đều?

50. 

Chất nào không được dùng trên chân mày?

Đặt câu hỏi hoặc để lại bình luận