Học Thi Tóc ở Mỹ (401 – 450)

1. 
Hành tóc bao gồm?
2. 
Khi săn sóc da mặt để được tác dụng gì?
3. 
Khi dùng cây lược ép nóng thì thử trên?
4. 
Để chân lông không bị nấm nên tránh?
5. 
Thay dung dịch tẩy uế khi nào?
6. 
Trước khi tẩy tóc ta phải làm gì cho da đầu?
7. 
Khi uốn tóc ta phải nhận định như thế nào để biết được độ cong của tóc?
8. 
Bạn phải làm như thế nào để tránh sự truyền bệnh?
9. 
Chất uốn tóc có chứa thành phần gì?
10. 
Tóc là thành phần của?
11. 
Khi sát tùng dụng cụ ta cần mang găng tay để?
12. 
Khi cắt tóc ta chia tóc như thế nào?
13. 
Chải tóc thì làm cho tóc như thế nào?
14. 
Chất nào được dùng để thêm vào thuốc tẩy để kích động?
15. 
Để tháo gỡ móng bột ta dùng?
16. 
Chất gì làm cho giết được vi trùng ở các dụng cụ kim loại?
17. 
Sự làm sạch các dụng cụ hoàn toàn được gọi là?
18. 
Làm mỏng tóc mà cắt bằng kéo thì cắt ở phần nào?
19. 
Cây gỗ cam dùng để?
20. 
Khi chất xúc tác tiếp với monomer thì?
21. 
Để cải thiện độ dính của móng nhựa, móng bột, móng gel, hãy dùng?
22. 
Trong khi làm móng tay thì dụng cụ để ở đâu?
23. 
Chất nào không được dùng trên chân mày?
24. 
Tóc xốp ta làm như thế nào để làm cho màu sáng thấm vào?
25. 
Tóc nào cần được hấp dưỡng?
26. 
Điều nào dưới đây ta từ chối và giới thiệu đi bác sĩ khi làm dịch vụ móng nhân tạo?
27. 
Khi cắt tóc bằng dao thì quan trọng nhất là?
28. 
Điều nào dưới đây được coi là nhóm màu tối?
29. 
Móng tay nào để trị liệu dùng dầu ấm nóng?
30. 
Nhà mỹ dung muốn không bị mệt phải làm gì?
31. 
Dùng chất gì để sát trùng kim loại cứng?
32. 
Phần nào là chuyển động của tóc khi uốn phần gốc với vòng tóc?
33. 
Nồng độ trung hoà pH của nước và chất kềm bằng?
34. 
Bạn có thể dùng thuốc diệt khuẩn loại nào dưới đây?
35. 
Nếu khách muốn có dịch vụ móng nhân tạo, điều nào sau đây bị ngăn cản?
36. 
Chất làm rụng lông thì được dùng cho?
37. 
Khuôn mặt nào có trán hẹp, cằm thì rộng ra?
38. 
Ta không nên từ chối dịch vụ nào dưới đây?
39. 
Điện trở của dòng điện được tính bằng gì?
40. 
Những loại tóc xốp và mỏng ở đuôi tóc thì cần làm gì?
41. 
Làm sao phân biệt được tóc giả và thật?
42. 
Cuốn đuôi tóc như thế nào để tóc được quăn đều?
43. 
Ta dùng gì để lấy màu nhân tạo?
44. 
Khi làm móng nhân tạo mục đích sức khoẻ nên là?
45. 
Muốn khử tóc màu vàng thì dùng màu gì?
46. 
Tóc nào cần cắt sát da đầu?
47. 
Chất nào làm móng bột được khử trùng trước khi sơn?
48. 
Sau khi làm thẳng tóc dùng chất trung hoà thì làm tóc bị?
49. 
Thợ thẩm mỹ có thể bị tịch thu bằng nếu?
50. 
Khi sát trùng dụng cụ ta phải mang găng tay để ngăn ngừa?

Leave a Reply

Your email address will not be published.