Học Thi Tóc ở Mỹ (451 – 500)

1. 
Ta dùng thuốc bồi cho dịch vụ nào dưới đây?
2. 
Thuốc oxy già phải để ở?
3. 
Máy cao tần được áp dụng lợi ích cho?
4. 
Khi trang điểm, viết chì vẽ viền chân mày phải?
5. 
Dịch vụ ép tóc bằng nhiệt, tóc khách phải?
6. 
Khi nào thợ thảo luận lợi ích của sản phẩm sẽ dùng trên da khách?
7. 
Ta dùng thuốc duỗi tóc nào dưới đây là lẹ nhất?
8. 
Ép tóc bằng nhiệt, dầu được dùng để?
9. 
Đèn nào có tính chất sát trùng và khử trùng?
10. 
Cây sắt nóng bằng hơi không nên dùng cho loại tóc nào?
11. 
Hoá chất có nồng độ chỉ còn 1% nó được coi là?
12. 
Duỗi tóc loại cứng ta nên làm gì?
13. 
Dùng oxy già với nồng độ cao hơn sự chỉ dẫn, kết quả?
14. 
Khả năng tóc giãn và trở lại độ bình thường gọi là?
15. 
Khi chọn màu nhuộm tóc, màu tóc phải hợp với?
16. 
Nếu dùng màu xả, phần nào của tóc được thấm?
17. 
Trong dịch vụ uốn bằng nhiệt, nếu khách muốn độ quăn cứng và cao trên tóc ta nên làm?
18. 
Chất giúp đỡ mang monomer và polymer hợp lại với nhau thành một thể được biết như?
19. 
Dùng cây ép tóc bằng nhiệt, dịch vụ đầu tiên ta làm?
20. 
Trưóc khi bỏ màu sang vĩnh viễn lên tóc ta cần làm gì?
21. 
Trong dịch vụ gội đầu, ta nên dùng gì để đóng lại vỏ tóc?
22. 
Khách muốn dùng hoá chất cho dịch vụ tóc quá quăn và được uốn dợn, để thành công ta nên?
23. 
Dịch vụ quăn tóc dùng nhiệt để đuôi tóc lòi ra khỏi ống, điều nào sẽ xảy ra?
24. 
Tiến trình mỏng tóc và có tầng kéo cùng lúc đó là?
25. 
Hoạt động của hoá chất quăn trên tóc?
26. 
Tóc đã dùng thuốc duỗi ta không nên dùng?
27. 
Dùng oxy già 40 kết quả?
28. 
Bỏ thuốc duỗi tóc lần đầu như thế nào?
29. 
Dịch vụ dùng nhiệt trên tóc ẩm kết quả?
30. 
Điều nào không dùng khi làm sạch các dụng cụ trong tiệm?
31. 
Kiểu tóc dùng nhiệt khi ta dùng cây cuốn tóc, đường kính của ống cuốn được xác định bởi?
32. 
Dịch vụ làm móng bột khi nào ta dùng giấy làm nền đắp bột?
33. 
Để giảm trơn khi dùng dao ta nên làm gì?
34. 
Dùng cực âm của máy galvanic làm tan được?
35. 
Tại sao cắt tóc bằng dao phải là tóc ẩm?
36. 
Kiểu cắt tóc ngắn ở ót và phồng ở đỉnh đầu là tạo?
37. 
Dung dịch làm móng bột Acrylic được biết như là?
38. 
Điều nào dưới đây sẽ làm tổn thương móng non nếu không sử dụng đúng cách?
39. 
Khi làm móng bột, sản phẩm còn dư lại ta làm gì?
40. 
Cuốn ống được làm cân bằng giữa ống và nền đó là?
41. 
Loại thuốc xà bông có dầu xả được dùng cho?
42. 
Gội đầu khách mạnh bạo trước khi bất cứ dịch vụ hoá chất, có thể?
43. 
Dùng dao để cạo da chai không được vì?
44. 
Khi làm móng tay, để che đốm dơ dưới đầu móng, ta dùng?
45. 
Khi uốn tóc nếu độ quăn lỏng, giãn ta cần làm?
46. 
Dùng thuốc duỗi thẳng tóc quá lấu, kết quả là?
47. 
Mục đích dùng thuốc màu xả có màu xanh để cho?
48. 
Để xác định thời gian của hoá chất duỗi tóc, ta cần?
49. 
Để tránh hư tóc khi uốn tóc đã tẩy ta dùng?
50. 
Để tránh khi xả tóc cho dịch vụ tẩy ta dùng?

Leave a Reply

Your email address will not be published.