Học Thi Tóc ở Mỹ (451 – 500)

1. 

Dùng oxy già 40 kết quả?

2. 

Gội đầu khách mạnh bạo trước khi bất cứ dịch vụ hoá chất, có thể?

3. 

Loại thuốc xà bông có dầu xả được dùng cho?

4. 

Kiểu cắt tóc ngắn ở ót và phồng ở đỉnh đầu là tạo?

5. 

Khách muốn dùng hoá chất cho dịch vụ tóc quá quăn và được uốn dợn, để thành công ta nên?

6. 

Để giảm trơn khi dùng dao ta nên làm gì?

7. 

Dịch vụ làm móng bột khi nào ta dùng giấy làm nền đắp bột?

8. 

Điều nào dưới đây sẽ làm tổn thương móng non nếu không sử dụng đúng cách?

9. 

Ta dùng thuốc bồi cho dịch vụ nào dưới đây?

10. 

Để tránh hư tóc khi uốn tóc đã tẩy ta dùng?

11. 

Để tránh khi xả tóc cho dịch vụ tẩy ta dùng?

12. 

Ép tóc bằng nhiệt, dầu được dùng để?

13. 

Dùng thuốc duỗi thẳng tóc quá lấu, kết quả là?

14. 

Dùng dao để cạo da chai không được vì?

15. 

Thuốc oxy già phải để ở?

16. 

Dịch vụ dùng nhiệt trên tóc ẩm kết quả?

17. 

Dùng cực âm của máy galvanic làm tan được?

18. 

Trong dịch vụ uốn bằng nhiệt, nếu khách muốn độ quăn cứng và cao trên tóc ta nên làm?

19. 

Dịch vụ quăn tóc dùng nhiệt để đuôi tóc lòi ra khỏi ống, điều nào sẽ xảy ra?

20. 

Điều nào không dùng khi làm sạch các dụng cụ trong tiệm?

21. 

Ta dùng thuốc duỗi tóc nào dưới đây là lẹ nhất?

22. 

Đèn nào có tính chất sát trùng và khử trùng?

23. 

Khi làm móng tay, để che đốm dơ dưới đầu móng, ta dùng?

24. 

Tóc đã dùng thuốc duỗi ta không nên dùng?

25. 

Duỗi tóc loại cứng ta nên làm gì?

26. 

Dùng oxy già với nồng độ cao hơn sự chỉ dẫn, kết quả?

27. 

Khi làm móng bột, sản phẩm còn dư lại ta làm gì?

28. 

Khi chọn màu nhuộm tóc, màu tóc phải hợp với?

29. 

Cuốn ống được làm cân bằng giữa ống và nền đó là?

30. 

Hoạt động của hoá chất quăn trên tóc?

31. 

Tiến trình mỏng tóc và có tầng kéo cùng lúc đó là?

32. 

Bỏ thuốc duỗi tóc lần đầu như thế nào?

33. 

Tại sao cắt tóc bằng dao phải là tóc ẩm?

34. 

Kiểu tóc dùng nhiệt khi ta dùng cây cuốn tóc, đường kính của ống cuốn được xác định bởi?

35. 

Khi uốn tóc nếu độ quăn lỏng, giãn ta cần làm?

36. 

Mục đích dùng thuốc màu xả có màu xanh để cho?

37. 

Máy cao tần được áp dụng lợi ích cho?

38. 

Dung dịch làm móng bột Acrylic được biết như là?

39. 

Khi nào thợ thảo luận lợi ích của sản phẩm sẽ dùng trên da khách?

40. 

Để xác định thời gian của hoá chất duỗi tóc, ta cần?

41. 

Dịch vụ ép tóc bằng nhiệt, tóc khách phải?

42. 

Trưóc khi bỏ màu sang vĩnh viễn lên tóc ta cần làm gì?

43. 

Chất giúp đỡ mang monomer và polymer hợp lại với nhau thành một thể được biết như?

44. 

Trong dịch vụ gội đầu, ta nên dùng gì để đóng lại vỏ tóc?

45. 

Nếu dùng màu xả, phần nào của tóc được thấm?

46. 

Dùng cây ép tóc bằng nhiệt, dịch vụ đầu tiên ta làm?

47. 

Khi trang điểm, viết chì vẽ viền chân mày phải?

48. 

Hoá chất có nồng độ chỉ còn 1% nó được coi là?

49. 

Khả năng tóc giãn và trở lại độ bình thường gọi là?

50. 

Cây sắt nóng bằng hơi không nên dùng cho loại tóc nào?

Đặt câu hỏi hoặc để lại bình luận