Học Thi Tóc ở Mỹ (451 – 500)

1. 

Loại thuốc xà bông có dầu xả được dùng cho?

2. 

Khả năng tóc giãn và trở lại độ bình thường gọi là?

3. 

Tiến trình mỏng tóc và có tầng kéo cùng lúc đó là?

4. 

Dịch vụ dùng nhiệt trên tóc ẩm kết quả?

5. 

Khi chọn màu nhuộm tóc, màu tóc phải hợp với?

6. 

Khi trang điểm, viết chì vẽ viền chân mày phải?

7. 

Chất giúp đỡ mang monomer và polymer hợp lại với nhau thành một thể được biết như?

8. 

Để tránh khi xả tóc cho dịch vụ tẩy ta dùng?

9. 

Kiểu cắt tóc ngắn ở ót và phồng ở đỉnh đầu là tạo?

10. 

Để giảm trơn khi dùng dao ta nên làm gì?

11. 

Để xác định thời gian của hoá chất duỗi tóc, ta cần?

12. 

Dùng cực âm của máy galvanic làm tan được?

13. 

Mục đích dùng thuốc màu xả có màu xanh để cho?

14. 

Hoạt động của hoá chất quăn trên tóc?

15. 

Dịch vụ ép tóc bằng nhiệt, tóc khách phải?

16. 

Dung dịch làm móng bột Acrylic được biết như là?

17. 

Trong dịch vụ uốn bằng nhiệt, nếu khách muốn độ quăn cứng và cao trên tóc ta nên làm?

18. 

Tại sao cắt tóc bằng dao phải là tóc ẩm?

19. 

Điều nào dưới đây sẽ làm tổn thương móng non nếu không sử dụng đúng cách?

20. 

Máy cao tần được áp dụng lợi ích cho?

21. 

Khách muốn dùng hoá chất cho dịch vụ tóc quá quăn và được uốn dợn, để thành công ta nên?

22. 

Ta dùng thuốc bồi cho dịch vụ nào dưới đây?

23. 

Dịch vụ làm móng bột khi nào ta dùng giấy làm nền đắp bột?

24. 

Đèn nào có tính chất sát trùng và khử trùng?

25. 

Khi làm móng tay, để che đốm dơ dưới đầu móng, ta dùng?

26. 

Cây sắt nóng bằng hơi không nên dùng cho loại tóc nào?

27. 

Dùng cây ép tóc bằng nhiệt, dịch vụ đầu tiên ta làm?

28. 

Ép tóc bằng nhiệt, dầu được dùng để?

29. 

Nếu dùng màu xả, phần nào của tóc được thấm?

30. 

Duỗi tóc loại cứng ta nên làm gì?

31. 

Hoá chất có nồng độ chỉ còn 1% nó được coi là?

32. 

Điều nào không dùng khi làm sạch các dụng cụ trong tiệm?

33. 

Kiểu tóc dùng nhiệt khi ta dùng cây cuốn tóc, đường kính của ống cuốn được xác định bởi?

34. 

Trưóc khi bỏ màu sang vĩnh viễn lên tóc ta cần làm gì?

35. 

Thuốc oxy già phải để ở?

36. 

Trong dịch vụ gội đầu, ta nên dùng gì để đóng lại vỏ tóc?

37. 

Gội đầu khách mạnh bạo trước khi bất cứ dịch vụ hoá chất, có thể?

38. 

Ta dùng thuốc duỗi tóc nào dưới đây là lẹ nhất?

39. 

Cuốn ống được làm cân bằng giữa ống và nền đó là?

40. 

Dùng dao để cạo da chai không được vì?

41. 

Dịch vụ quăn tóc dùng nhiệt để đuôi tóc lòi ra khỏi ống, điều nào sẽ xảy ra?

42. 

Khi uốn tóc nếu độ quăn lỏng, giãn ta cần làm?

43. 

Tóc đã dùng thuốc duỗi ta không nên dùng?

44. 

Khi làm móng bột, sản phẩm còn dư lại ta làm gì?

45. 

Dùng oxy già với nồng độ cao hơn sự chỉ dẫn, kết quả?

46. 

Dùng oxy già 40 kết quả?

47. 

Bỏ thuốc duỗi tóc lần đầu như thế nào?

48. 

Để tránh hư tóc khi uốn tóc đã tẩy ta dùng?

49. 

Dùng thuốc duỗi thẳng tóc quá lấu, kết quả là?

50. 

Khi nào thợ thảo luận lợi ích của sản phẩm sẽ dùng trên da khách?

Đặt câu hỏi hoặc để lại bình luận