Học Thi Tóc ở Mỹ (651 – 700)

1. 

Khi tóc quá quăn được duỗi thẳng ra và rất dễ gãy tóc, người thợ cần dùng dụng cụ sau đây để cắt tóc:

2. 

Một trong những tình trạng nào sau đây là không đúng:

3. 

Điện âm của dòng điện galvanic tạo phản ứng kiềm và điện cực dương của dòng điện galvanic được xem là:

4. 

Không người nào được masgage bề mặt của da hoặc da đầu của khách hàng có:

5. 

Một số lượng nhỏ dung dịch uốn tóc chạy vào da đầu và thân nhiệt sẽ phát triển ở vùng da đầu đó nhanh hơn. Để tránh vần đề này cho dung dịch uốn tóc:

6. 

Trong cách nhuộm lại màu tóc ở gốc tóc, nếu đuôi tóc có màu đậm hơn màu mong muốn, cần làm cho tóc đồng màu bằng cách:

7. 

Lấy lông bằng sáp sẽ không bao giờ dùng trên nốt ruồi, mụn cóc, hoặc chỗ da bị vỡ vì chúng có thể tạo ra:

8. 

Khi ép tóc ngắn, tóc mịn, ở phần tóc nào ở trên đầu cần ép thật cẩn thận

9. 

Điều nào sau đây không phải là dấu hiệu dị ứng đến thuốc nhuộm aniline?

10. 

Dùng quá nhiều chất hydrogen peroxide (H2O2) có khuynh hướng làm cho tóc:

11. 

Tại sao cần xả tóc 3 phút trước khi cho dung dịch trung hòa. Theo lời khuyên như vậy, bởi vì:

12. 

Từng phần nhỏ chia tóc khi cắt tóc là 1/2 inch và chia từng phần nhỏ tóc để đẩy tóc nên:

13. 

Thử nghiệm dị ứng da được làm từ 24 giờ đến 48 giờ tùy theo thuốc cho tóc nhuộm ở:

Đặt câu hỏi hoặc để lại bình luận