Học Thi Tóc ở Mỹ (651 – 700)

1. 
Thử nghiệm dị ứng da được làm từ 24 giờ đến 48 giờ tùy theo thuốc cho tóc nhuộm ở:
2. 
Tại sao cần xả tóc 3 phút trước khi cho dung dịch trung hòa. Theo lời khuyên như vậy, bởi vì:
3. 
Khi tóc quá quăn được duỗi thẳng ra và rất dễ gãy tóc, người thợ cần dùng dụng cụ sau đây để cắt tóc:
4. 
Lấy lông bằng sáp sẽ không bao giờ dùng trên nốt ruồi, mụn cóc, hoặc chỗ da bị vỡ vì chúng có thể tạo ra:
5. 
Khi ép tóc ngắn, tóc mịn, ở phần tóc nào ở trên đầu cần ép thật cẩn thận
6. 
Dùng quá nhiều chất hydrogen peroxide (H2O2) có khuynh hướng làm cho tóc:
7. 
Điện âm của dòng điện galvanic tạo phản ứng kiềm và điện cực dương của dòng điện galvanic được xem là:
8. 
Từng phần nhỏ chia tóc khi cắt tóc là 1/2 inch và chia từng phần nhỏ tóc để đẩy tóc nên:
9. 
Không người nào được masgage bề mặt của da hoặc da đầu của khách hàng có:
10. 
Một số lượng nhỏ dung dịch uốn tóc chạy vào da đầu và thân nhiệt sẽ phát triển ở vùng da đầu đó nhanh hơn. Để tránh vần đề này cho dung dịch uốn tóc:
11. 
Một trong những tình trạng nào sau đây là không đúng:
12. 
Trong cách nhuộm lại màu tóc ở gốc tóc, nếu đuôi tóc có màu đậm hơn màu mong muốn, cần làm cho tóc đồng màu bằng cách:
13. 
Điều nào sau đây không phải là dấu hiệu dị ứng đến thuốc nhuộm aniline?

Leave a Reply

Your email address will not be published.