Thi Nails ở Mỹ

Thi nails ở mỹ sẽ giúp tất cả các bạn có thể học lý thuyết về ngành Nails và thi thử.

Với bộ đề tổng hợp hơn 1000 câu hỏi thi nails với Tiếng Việt và English. Có các đề thi thử mỗi năm giúp bạn có thêm kinh nghiệm trước khi đi thi.